ikona_wierzytelnosc_red.png

Dochodzenie Wierzytelności

  • reprezentujemy Klientów w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności,
  • przygotowujemy przedegezkucyjne wezwania do zapłaty, wnioski egzekucyjne,
  • reprezentujemy Klientów w postępowaniach egzekucyjnych przed komornikami polskimi i zagranicznymi.