Rafał Litwic - Radca Prawny
rafal.litwic@litwic.plAbsolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Uprawnienia radcy prawnego uzyskał w 2002 r. Pracował przez wiele lat jako in-house legal counsel w jednej z największych firm informatycznych w kraju. Od 2006 r. partner w Kancelarii. Zasiada w licznych Radach Nadzorczych spółek kapitałowych – funduszy inwestycyjnych, towarzystw inwestycyjnych, spółek z sektora medycznego - notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Specjalista z zakresu praw własności intelektualnej, brał udział jako doradca prawny po stronie wykonawcy w procesach informatyzacji czołowych polskich przedsiębiorstw z sektora paliwowego, finansowego oraz telekomunikacyjnego.

Realizował wiele transakcji obejmujących sprzedaż pakietów udziałów oraz akcji, łączenie, podział oraz przekształcenia spółek prawa handlowego, a także sprzedaż przedsiębiorstw lub ich części.

Uczestniczył w postępowaniach przed KNF w sprawach dotyczących wyrażenia zgody na wykonywanie działalności przez towarzystwa inwestycyjne oraz utworzenie funduszy inwestycyjnych. Świadczy usługi doradztwa prawnego na rzecz towarzystw i funduszy inwestycyjnych.specjalizacje

  • Prawo własności intelektualnej
  • Prawo korporacyjne
  • Prawo gospodarcze


Posługuje się biegle językiem angielskim.