Tomasz Grzegorzewski - Radca Prawny
tgrzegorzewski@litwic.plAbsolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a także Szkoły Prawa Amerykańskiego, współorganizowanej przez Uniwersytet Gdański wraz z Chicago Kent College of Law. Aplikację radcowską ukończył w roku 2009. Współpracując z prestiżowymi kancelariami prawnymi, w tym również wielooddziałowymi kancelariami o zasięgu międzynarodowym, a także z organami administracji publicznej, zdobył bogate doświadczenie, zwłaszcza z zakresu kompleksowej obsługi (także obcojęzycznej) podmiotów gospodarczych, w tym podmiotów o złożonej strukturze organizacyjnej (firmy logistyczne, port lotniczy, stacja telewizyjna). W zespole Kancelarii Litwic&Litwic Sp. p. od 2011 roku.specjalizacje

Obszar zainteresowań Mecenasa Tomasza Grzegorzewskiego obejmuje zagadnienia danych osobowych, prawa gospodarczego, korporacyjnego oraz cywilnego, w tym negocjacje i reprezentację przed sądami oraz organami administracyjnymi. Prowadził prelekcje na współorganizowanych z instytucjami finansowymi konferencjach i warsztatach adresowanych do przedsiębiorców. Jest autorem licznych publikacji w prasie branżowej oraz wypowiedzi na antenie stacji informacyjnych.