ikona_nieruchomosci_red.png

Inwestycje, Nieruchomości i Prawo Lokalowe

  • przeprowadzamy analizy stanu prawnego nieruchomości (due dilligence),
  • przygotowujemy i negocjujemy umowy sprzedaży nieruchomości,
  • reprezentujemy Klientów w postępowaniach wieczystoksięgowych,
  • przygotowujemy, opiniujemy i negocjujemy umowy deweloperskie, umowy o roboty budowlane,
  • przygotowujemy, opiniujemy i negocjujemy umowy z najemcami, wynajmującymi lub nabywcami lokali, powierzchni handlowych lub usługowych.