Doradztwo prawne z zakresu prawa cywilnego i prawa pracy

  • reprezentujemy Klientów w negocjacjach oraz przygotowujemy projekty umów cywilnoprawnych,
  • analizujemy umowy oraz doradzamy w zakresie prawa cywilnego,
  • przygotowujemy opinie w sprawach z zakresu prawa cywilnego i prawa pracy,
  • prowadzimy sprawy sądowe i/lub pozasądowe z zakresu prawa cywilnego,
  • reprezentujemy Klientów w sporach z zakresu prawa pracy,
  • przygotowujemy dokumenty z zakresu prawa pracy, w tym Regulaminy Pracy i Regulaminy Wynagradzania, Regulaminy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Programy Motywacyjne, umowy o pracę, umowy z członkami organów spółek,
  • bierzemy udział w negocjacjach oraz przygotowujemy projekty porozumień dotyczących rozwiązywania umów z zakresu prawa prawcy,
  • doradzamy w zakresie spraw związanych z prawem pracy, w tym dotyczących restrukturyzacji zatrudnienia.