Obsługa prawna w sprawach o rozwód, separację, alimenty i innych z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego

  • reprezentujemy Klientów w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego, w tym m.in. w sprawach o rozwód, separację i unieważnienie małżeństwa, sprawach alimentacyjnych, postępowaniu o sprawowanie opieki nad małoletnim dzieckiem, sprawach związanych z podziałem majątku wspólnego małżonków, sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, sprawach o dział spadku,
  • doradzamy Klientom w sprawach planowania spadkowego,
  • przygotowujemy opinie w zakresie prawa rodzinnego i spadkowego.