Prawo gospodarcze, doradztwo korporacyjne

  • prowadzimy kompleksową obsługę procesów przekształcania, podziału i łącznia się spółek prawa handlowego,
  • doradzamy przy wprowadzaniu spółek do publicznego obrotu,
  • przygotowujemy niezbędne dokumenty i formularze do rejestracji podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz rejestracji zmian danych,
  • prowadzimy bieżącą obsługę przedsiębiorców, w tym przygotowujemy i opiniujemy dokumenty związane z ich bieżącym funkcjonowaniem, m.in. protokoły z posiedzeń organów, regulaminy, umowy, uchwały,
  • prowadzimy bieżącą obsługę prawną zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń, Zarządów oraz Rad Nadzorczych,
  • reprezentujemy Klientów w negocjacjach z zakresu prawa korporacyjnego i gospodarczego,
  • reprezentujemy Klientów z sporach sądowych i pozasądowych w sprawach z zakresu prawa korporacyjnego i gospodarczego,
  • przygotowujemy opinie prawne w sprawach z zakresu prawa korporacyjnego i gospodarczego.