Reprezentacja w postępowaniu sądowym oraz postępowaniach arbitrażowych

  • reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych oraz postępowaniach arbitrażowych, m.in. przed Stałym Sądem Arbitrażowym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku,
  • przygotowujemy klauzule arbitrażowe w umowach,
  • oferujemy wsparcie przy wyborze sądu polubownego i arbitrów.