RODO

  • projekty szkoleniowe: osobiste, online a także dedykowana platforma elearningowa dla klienta z możliwością szkolenia nowozatrudnionych pracowników oraz okresowego szkolenia tematycznego dla całej załogi,
  • audyt i ocena zgodności: przeprowadzenie audytu w celu oceny stopnia zgodności klienta z przepisami RODO i identyfikacji ewentualnych luk w ochronie danych osobowych,
  • opracowanie dokumentacji: przygotowanie niezbędnej dokumentacji, takiej jak polityki prywatności, klauzule informacyjne, umowy powierzenia przetwarzania danych (DPA) oraz zgód na przetwarzanie danych,
  • analiza ryzyka i ocena skutków: Przeprowadzenie analizy ryzyka związanej z przetwarzaniem danych osobowych oraz ocena skutków dla ochrony danych (DPIA), w przypadku przetwarzania danych o wysokim ryzyku,
  • reakcja na incydenty: wsparcie w zakresie skutecznej reakcji na naruszenia ochrony danych osobowych, w tym postępowania w przypadku incydentów bezpieczeństwa oraz wspieranie klienta w procesie zgłaszania naruszeń Urzędowi Ochrony Danych Osobowych,
  • Reprezentacja przed UDOD w trwających postępowaniach kontrolnych albo w związku z wystąpieniem naruszenia bądź złożoną skargą