Obsługa prawna fundacji i stowarzyszeń, reprezentacja w procesie rejestracji

  • przygotowujemy statuty stowarzyszeń i fundacji,
  • doradzamy i reprezentujemy Klientów w procesie rejestracji stowarzyszeń i fundacji, uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego,
  • reprezentujemy Klientów na posiedzeniach organów statutowych stowarzyszeń i fundacji,
  • opracowujemy i opiniujemy akty wewnętrzne stowarzyszeń i fundacji.