Obsługa prawna postępowania egzekucyjne, uzyskiwanie wierzytelności

  • reprezentujemy Klientów w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności,
  • przygotowujemy przedegzekucyjne wezwania do zapłaty, wnioski egzekucyjne,
  • reprezentujemy Klientów w postępowaniach egzekucyjnych przed komornikami polskimi i zagranicznymi.