rafal litwic

Rafał Litwic

Radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Uprawnienia radcy prawnego uzyskał w 2002 r. Prowadzi obsługę prawną w języku polskim i angielskim. Pracował przez wiele lat jako in-house legal counsel w jednej z największych firm informatycznych w kraju. Od 2006 r. partner w Kancelarii. Zasiada w Radach Nadzorczych funduszy inwestycyjnych i towarzystw inwestycyjnych oraz innych spółek kapitałowych.

Specjalista z zakresu praw własności intelektualnej. Doradza przy skutecznym transferze własności intelektualnej, reprezentuje klientów w sporach z tego zakresu. Brał udział jako doradca prawny po stronie wykonawcy w procesach informatyzacji czołowych polskich przedsiębiorstw z sektora paliwowego, finansowego oraz telekomunikacyjnego.

Specjalizuje się w transakcjach M&A, doradza na wszystkich etapach złożonych transakcji, po stronie sprzedającego i kupującego. Realizował wiele transakcji obejmujących sprzedaż pakietów udziałów oraz akcji, łączenie, podział oraz przekształcenia spółek prawa handlowego, a także sprzedaż przedsiębiorstw lub ich części. Ma doświadczenie w transakcjach z zakresu energii odnawialnych oraz nowoczesnych technologii.

Uczestniczył w postępowaniach przed KNF w sprawach dotyczących wyrażenia zgody na wykonywanie działalności przez towarzystwa inwestycyjne oraz utworzenie funduszy inwestycyjnych. Świadczy usługi doradztwa prawnego na rzecz towarzystw i funduszy inwestycyjnych oraz usługi doradztwa korporacyjnego dla polskich i zagranicznych przedsiębiorców.

Posiada umiejętności analityczne i szeroką wiedzę z różnych dziedzin prawa, dzięki czemu wielokrotnie udało mu się zakończy sukcesem trudne negocjacje.

SPECJALIZACJE

  • Prawo gospodarcze
  • Prawo korporacyjne
  • Prawo własności intelektualnej
  • Prawo nowoczesnych technologii
  • Prawo karne gospodarcze